Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

Việt Nam rất ngộ

Việt Nam rất ngộ!
Có những người chạy xe ngược chiều mà phóng vèo vèo như thể đường là của ông cha nhà nó, đã vậy còn nhìn người khác với ánh mắt muốn nói rằng “Nhìn cái gì? Không tránh ra tao ủi cho nát bét bây giờ… ”
Có những người đi xe hơi, dừng lại hỏi đường kèm theo quăng rác xuống đường như thể đường cũng là của ông cha nhà nó, đã vậy còn nhìn người khác với ánh mắt muốn nói rằng “Nhìn cái gì? Tao có tiền nên tao có quyền, mấy người quét rác có nhiệm vụ dọn dẹp hết rác của nhà tao bỏ xuống… ”
Có khi Nhà nước nên đem mấy thứ kiểu đó vô tù ở 10 năm với tội danh “Làm xấu hình ảnh quốc gia”. Nhân dân chắc không ngại đóng thuế để xây tù cho chúng nó ở và mua muối gạo cho chúng nó ăn đâu…
ĐM! Có những thứ người khiến người ta không thể sống hiền lành được.

5 responses to “Việt Nam rất ngộ”

  • Nguyễn Trương Hoàng Minh says

    ĐM là j zay Trang Đốm

  • Nguyễn Trương Hoàng Minh says

    Vãi Trang đốm

  • Việt Thái says

    Còn thể loại xe hơi mà nó đậu hàng 2 đầy quận 1 như sân nhà nó