Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

Tư duy “đồng phục” & “xin cho” đang làm chệch định trong việc xây dựng thể chế cho Đơn vị Hành chính

Tư duy “đồng phục” & “xin cho” đang làm chệch định trong việc xây dựng thể chế cho Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt?
Mục 2 Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2016 đã định hướng rất rõ về việc xây dựng 3 dự án luật (khác nhau) cho Vân Đồn, B. Vân Phong, Phú Quốc để phát huy tối đa đặc thù địa phương.
Nhưng định hướng này đang có nguy cơ bị lái trệch bởi tư duy “đồng phục” & “xin cho” (thuế, phí, ngân sách).
Xin mời các bạn đọc trên Sài Gòn Time Nguyen Viet Khoa, Huynh Ha, Duc Minh Nguyen

Comments are closed.