Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

Ở đời

Ở đời, đừng sợ mất tiền, hãy sợ mất vui.
Không phải mọi lần mọi lúc đều gặp duyên lành duyên tốt. Với duyên ác, duyên sai và duyên xấu, bằng mọi cách hãy tránh tách ra, càng xa biệt càng tốt, không giây dưa càng khoẻ.
Tất cả những người không làm bạn vui, không muốn bạn vui, không có ý định để bạn vui, thì có mất tiền, cũng tiễn họ đi.
Muốn sống hạnh phúc ư, đừng cả nể.
Rất nhiều nhắm mắt cả nể, dẫn nguồn từ một ngu si đến tỷ vạn tai hoạ.
Muốn thành công ư, hãy làm việc cùng những người hơn mình ít nhất một cái đầu, họ sẽ kéo bạn đi xa hơn, chứ không phải ngược lại, nếu bạn làm ngược lại.
Chuyện gì cũ, phải xong, để cho qua.
Năm 2016 mất khối tiền, 2017 có thể vẫn tiếp tục bù tổn thất. Nhưng không sao, có kẻ mất tiền thì tiếc nghĩ mình dại, có kẻ mất tiền thì hời, vì mua được trí khôn.
Còn trẻ có nghĩa là học được càng nhiều bài càng tốt.
Cuối cùng, luôn phải vui.
Không vui mới sợ.
Tiền hao tiền lại đầy.
Và tôi chả tha thứ cho bất cứ một ai, đã từng làm tôi rơi nước mắt trên đất Nhật.

Nhật Linh.

Comments are closed.