Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ NĂM (20

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ NĂM (20-07-2017)
+ Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể
+ Ý cầu nguyện:
Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ
Cho ơn gọi dâng hiến…

01. LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
X: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con
Đ: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
(Ngẩng lên) Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
02. KINH SẤP MÌNH
Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.
X: Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra,
Đ: Thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá/ xin chữa + chúng con/ cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
03. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
04. KINH SÁNG SOI
Cúi xin Chúa sáng soi/ cho chúng con được biết việc phải làm/ cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con/ từ khởi sự cho đến hoàn thành/ đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
05. KINH DÂNG NGÀY BAN SÁNG
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được sống đến sớm mai này./ Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa./ Xin Chúa chúc lành cho mọi việc con làm, và mọi người con gặp hôm nay./ Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trong lòng con, và trong lòng mọi người/ để chúng con biết làm mọi việc theo Thánh ý Chúa Cha./ Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa/ con quyết tâm nghe theo lời Chúa dạy và sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa sống ngày xưa./ Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con biết luôn cố gắng là người con ngoan của Cha trên trời. Amen.
06. LẦN HẠT: MẦU NHIỆM SÁNG
Thứ Nhất thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan.
– Khi Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa xong, có tiếng từ trời phán : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. (Mt 3,16-17).
Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là Con Thiên Chúa.
Thứ Hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới tại Cana.
– “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự”. (Ga 2,1-2).
Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
Thứ Ba thì ngắm : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
– Đức Chúa Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1,15).
Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót, và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.
Thứ Bốn thì ngắm : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
– Từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”. (Lc 9,35).
Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
Thứ Năm thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể.
– “Trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13,1).
Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.
07. KINH CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU (do Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II soạn)
Lạy Chúa Giêsu/ xưa Chúa đã chọn các môn đệ đầu tiên/ để biến họ thành những người đánh cá phần hồn/ xin làm cho lời Chúa gọi ngọt ngào thuở xưa/ “Hãy theo Thày” bây giờ lại tiếp tục vang lên. Xin Chúa ban cho các thanh niên nam nữ/ biết mau mắn đáp lời Chúa mời gọi./ Xin Chúa phù hộ các Đức Giám mục/ các linh mục/ và những người đang dâng mình cho việc truyền giáo./ Xin Chúa ban ơn kiên trì cho các chủng sinh của chúng con/ và những ai đang hiến mình phụng sự Chúa./ Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa /là gương mẫu Ơn Thiên Triệu/ xin Mẹ giúp chúng con biết đáp lời Chúa gọi/ để cộng tác vào chương trình cứu chuộc của Ngài. Amen.
Kinh Cầu Linh Mục
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót/ chúng con tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội tại Việt Nam/ nhiều linh mục chăm sóc đoàn dân Chúa trong cuộc đời này./ Xin Chúa thương gìn giữ và bảo vệ các linh mục/ vượt qua sóng gió gian truân nơi cõi trần/ và ban ơn đổi mới cho các linh mục/ ngày càng trở nên mục tử như lòng Chúa ước mong.
Xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho các linh mục/ biết chuyên cần suy niệm Lời Chúa/ là Chân Lý tròn đầy và là sự Khôn Ngoan vô biên, để sức sống của Lời Chúa dưỡng nuôi tâm tình, tư tưởng và con tim của linh mục./ Xin cho Lời Chúa thực sự trở nên ánh sáng, sức mạnh và an bình trong cuộc đời mục tử của các ngài. Xin Chúa thương ban ơn giúp đỡ cho các linh mục/ biết gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể/ cùng biết mở rộng trái tim tiếp nhận nguồn lực yêu thương hiệp nhất, và khiêm tốn phục vụ của Người/ để tỏa sáng lòng từ ái bao dung của Vị Mục Tử nhân lành đối với mọi người/ nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Xin Chúa thương ban ơn trợ lực cho các linh mục/ biết chú tâm nghe theo sự soi dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần/ để qua sự chăm sóc của các Ngài/ Dân Chúa cảm nhận Chúa đang yêu thương đồng hành với họ/ soi đường dẫn lối đến Nguồn Chân Lý tròn đầy/ đến Suối Tình Yêu vô biên và Mạch Sự Sống dồi dào.
Nhờ lời cầu bầu của Thánh Mẫu La Vang/ và các thánh linh mục chứng nhân đức tin/ xin Chúa thương ban ơn soi sáng cho các linh mục/ biết liên kết mọi người nên một trong yêu thương và an bình/ biết giúp cho dân Chúa chung sức kiến tạo Giáo Hội thành muối men và ánh sáng Tin Mừng/ cho cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Amen.
08. KINH TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
09. CÁC CÂU LẠY
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
– Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
– Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
– Cầu cho chúng con.
● Đức Mẹ Mân Côi.
● Nữ Vương ban sự bình an.
● Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
10. KINH CHÚC LÀNH
Xướng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng giáng phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Đáp: Amen.
11. LÀM DẤU THÁNH GIÁ KẾT THÚC
Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá,
xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
See Translation

Comments are closed.