Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

Không kê khai thuế tncn có làm sao không?

  Không kê khai thuế tncn có làm sao không? Doanh nghiệp và tổ chức cá nhân trả thu nhập cần phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có phát sinh thu nhập tại nơi cũng phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vì thế, nếu tổ chức và cá nhân không quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì có làm sao không?

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không kê khai thuế tncn có làm sao không?

Các bạn có thể tham khảo thông tư 92/2015/TT-BTC tại điều 21 và khoản 1 sửa đổi và bổ sung tiết a.3 tại điểm a khoản 1 điều 16 và thông tư 156/2013/TT-BTC chi tiết như sau:

– a.3) Tổ chức và cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho những cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trong trường hợp tổ chức và cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải kê khai thuế tncn.

– Vì thế tổ chức, cá nhân cần phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thời hạn để bạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 3 điều 10 và thông tư 156/2013/TT-BTC được quy định như sau:

– Thời hạn để doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hay năm tài chính. Như thế doanh nghiệp cần phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch và nếu như doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm hay nộp chậm hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì sẽ bị phạt theo quy định tại điều 9 của thông tư 166/2013/TT-BTC.

Cá nhận không quyết toán thuế thu nhập cá nhân

         Các cá nhân phải quyết toán thuế nếu thuộc một trong những đối tượng được quy định tại khoản 3 của điều 21 tại thông tư 92/2015/TT-BTC đã sửa đổi và bổ sung khoản 2 điều 16 của thông tư 156/2013/TT-BTC.

         Cá nhân cứ trú thu nhập tiền lương và tiền công có trách nhiệm kê khai thuế tncn nếu có số thuế phải nộp thêm hay có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hay bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Hi vọng, với những thông tin cơ bản về vấn đề kê khai thuế tncn mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp cho các bạn có được những thông tin hữu ích trong quá trình tìm hiểu về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân.

 Xem thêm bài viết hay: http://www.farorecruitment.com.vn/dich-vu-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-t_1/433?lang=vi

Comments are closed.