Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

Hôm nay có hai việc quan trọng

Hôm nay có hai việc quan trọng, ăn trưa và bàn việc với một bạn người Ấn là APAC Director, GĐ khu vực Châu Á Thái Bình Dương một hãng giải pháp phần mềm và điện toán đám mây từ Mỹ. Tối dự tiệc của đối tác là NPP tại VN về phần mềm bảo mật và giải pháp bảo mật.
Yên mong sẽ hợp tác với các hãng phần mềm trong và ngoài nước để tạo ra giá trị cùng chia sẻ với ACE. Cùng nhau chung tay, góp sức và đầu tư vì mục tiêu chung của sự hợp tác.

Comments are closed.