Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

Dù bạn là ai

Dù bạn là ai , dù là giới tính nào cũng đều có Phật tánh . Nếu biết tu tập nếu biết hướng thiện thì trong tương lai ” sẽ thành Phật”
“Con người tuy có phân chia Nam Bắc, chớ Phật tánh vốn không có Nam Bắc. Cái thân man rợ này đối với hòa thượng tuy chẳng giống nhau, nhưng cái tánh Phật đâu có khác!” Dù chỉ mới bắt đầu xin theo học mà Huệ Năng đã tỏ ra hơn người, vì đã thấy rõ mục đích Thiền là thành Phật, thấy rõ Phật tánh mọi người như nhau. Cũng nên nhớ ‘thành Phật’ tức là được ‘giác ngộ’, thấy rõ được Phật tánh, tự Tánh.”
See Translation

2 responses to “Dù bạn là ai”

  • Cô Chánh đi đâu mà gặp đc những người này vậy?