Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

ĐỐI THOẠI HAY ĐỐI ĐẦU

ĐỐI THOẠI HAY ĐỐI ĐẦU.
Hoa Mai Nguyen
Đảng không sợ đối thoại?
Nhưng đảng sợ đa nguyên.
Bởi đảng sợ mất quyền.
Toàn trị mọi đa phương.
Nếu đảng muốn đối thoại?
Nên cởi trói người dân.
Nơi ngục tù đen tối.
Hơn ngàn lần nói dối.
Nếu đảng muốn đối thoại?
Nên bỏ trò phá hoại.
Dẹp cái đám choai choai.
Hàng ngày đi phá rối.
Chúng làm trò đen tối.
Nghe mệnh lệnh phía trên.
Từ một đám của quyền.
Lộng hành giữa thiên thanh.
Ở cái xứ thiên đường.
Tiến lên hoài chẳng thấy.
Thấy đói khổ triền miên.
Bất công ngàn tăm tối.
Đất nước còn một lối.
Là đoàn kết tiến lên.
Đập tan kẻ độc tài.
Ngày mai rực sáng tươi.
Đó mới là đối thoại.
Bằng dân chủ đa nguyên.
Người dân có mọi quyền.
Chung xây ngôi nhà mới.
……
Ảnh minh họa. Nguồn internet
24/05/2017
HMN

Comments are closed.