Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ

Điều kỳ diệu ngày thứ bảy

Điều kỳ diệu ngày thứ bảy.
Mình thực sự thực sự có niềm hoan hỉ vô hình không lý giải với tiếng niệm chú đều đều tiếng mõ và chuông gió reo dưới tán cây bồ đề. Cái đầu cứ muốn rạp xuống, tấm thân đung đưa và cõi lòng vơi nhẹ.
Thật cảm tạ cõi duyên hôm nay được bước tới những chốn ấy cây cỏ thiện hiền tươi sáng. Như bông bạch trà này không lời nào mình nói hết, nhìn những điều ấy là chợt thấy rồi mỗi thứ tự nhiên hay bình thường mình đang có đều là niềm may mắn kỳ diệu của giây khắc này đừng coi nhẹ, đừng coi là hiển nhiên. Ghi nhận sẽ thấy ngay giây khắc ấy mình hạnh phúc quá nhiều.
Bằng cách nào đó giá luôn nhớ được cách nhắc mình mãn nguyện mỗi ngày. Như mãn nguyện trước giấc ngủ sắp kéo tới đây.
See Translation

Comments are closed.