Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ!

Tôi cho bạn mượn 50 nghìn

Tôi cho bạn mượn 50 nghìn, nó cho bạn mượn 100 nghìn
Bạn cảm thấy nó chơi tốt hơn tôi
Nhưng bạn đâu biết rằng, nó có 1 triệu, còn tôi .. tôi chỉ có 50 nghìn
..
Tôi cho bạn 1 viên kẹo, bạn thấy tôi cho nó 2 viên kẹo
Bạn cảm thấy tôi thiên vị nó, chơi không đẹp với bạn
Nhưng bạn đâu biết, nó từng cho tôi 10 viên kẹo, còn bạn?
Bạn chẳng cho tôi thứ gì..
..
Giúp đỡ là TÌNH PHẬN
Không giúp đỡ là BỔN PHẬN
Cuộc sống là CHO và NHẬN…
Good night

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *