Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ!

Paine (cuốn Common Sense) phân biệt giữa xã hội và chính phủ: “Nhu cầu tạo ra xã hội

Paine (cuốn Common Sense) phân biệt giữa xã hội và chính phủ: “Nhu cầu tạo ra xã hội, còn thói xấu của chúng ta tạo thì ra chính phủ. . . . Dù trong hoàn cảnh nào, xã hội cũng là phúc lành, còn chính phủ thì trong hoàn cảnh tốt nhất vẫn cứ là cái ác cần thiết, còn trong hoàn cảnh xấu nhất thì là các cái ác không thể nào chịu đựng nổi”. Sau đó ông lên án cội nguồn của chế độ quân chủ: “Nếu chúng ta có thể giật tung bức màn che tăm tối của thời thượng cổ . . . thì chúng ta sẽ thấy ông vua đầu tiên cũng chỉ là một tên cầm đầu lũ đầu trộm đuôi cướp, chính những hành động hung bạo và xảo quyệt đã làm cho hắn ta trở thành kẻ đứng đầu lũ trộm cướp đó”. Chủ nghĩa tự do cá nhân, trang 42.

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *