Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ!

Mười giờ đêm

Mười giờ đêm. Bầu trời phía tây bên ao tôm vẫn rực hồng thật khác thường, cứ như mặt trời còn loanh quanh ở đó. Cơn giông đến từ đằng đông. Lần đầu tiên trong suốt mùa mưa, phải hạ khung cửa lá hướng đông của căn chòi, lần đầu xoay ngược hướng nằm ngủ… Chòi dột vì hướng gió bất ngờ thổi ngược, chắc nó lật mớ lá cũ cho nước vào nhà .
Mùa này nam bộ gió tây nam là chủ đạo. Bỗng dưng có gió chính đông. Chả mấy chốc là mùa gió Chướng về, thời tiết đã vào thu. Giờ mà ở phố thì gió mưa hướng nào cũng như nhau, tứ bề bê tông thì chẳng có cảm nhận gì rõ nét

2 responses to “Mười giờ đêm”

  • Hôm nay 28 âm lịch chắc màu rực hồng đó là do trăng cũng nên.

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *