Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ!

Đêm qua khủng bố ở Anh

Đêm qua khủng bố ở Anh, tháng trước ở Pháp… Trong bất cứ mưu đồ chính trị nào, mất mát lớn nhất vẫn thuộc về người dân vô tội. Chợt nhớ bài diễn văn mỹ miều của kẻ bán vũ khí lớn nhất thế giới: “mất mát không chỉ ở có bao nhiêu xác người đếm được, mà là có bao nhiêu thế hệ bị tước đoạt giấc mơ”!
Cầu xin Thượng Đế che chở cho loài người! Nếu chọn lọc tự nhiên là cần thiết để duy trì sự sống của hành tinh, xin người hãy chọn cách nhanh nhất để không ai kịp cảm nhận khổ đau chia lìa. Nếu còn có thể khai sáng, xin người hãy cho loài người thoát khỏi u minh, để họ có thể sống hoà thuận với nhau và cùng muôn loài hạnh phúc.
Tạ ơn Thượng Đế cho con một ngày mới để yêu thương!

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *