Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ!

CNTB thân hữu

CNTB thân hữu. Hiểu nôm na là cách thức vun đắp & xd quan hệ XH. Ưu tiên chủ yếu nhắm đến là các quan hệ câu kết với giới cầm quyền & quan chức CP để tạo ra các đặc quyền riêng& mưu đồ trục lợi.
Loại hình tư bản này thường chung sống cùng thể chế chính trị độc tài.
Tiến trình hoạch định chính sách tự do hoá nền kinh tế thường bị áp đặt độc đoán:
-Luôn kèm mưu đồ tư lợi cho nhóm tư bản thân quen, dây mơ rễ má.
-Luôn thiếu những yếu tố khách quan và đúng đắn hướng tới phát triển hài hoà ktxh.
-Kết quả là những chính sách mới năng ban hành, đi kèm mục đích riêng có che đậy và rất tinh vi
Tài nguyên thường là ưu tiên số một. Và đất đai là đặc điểm rõ nhất.
“Tấc đất tấc vàng”, nảy sinh ra các khái niệm khôn ranh như sở hữu toàn dân, thay đổi công năng đất, thu hồi, đền bù giá rẻ, cho thuê đất giá rẻ, chung chi dự án,quy hoạch & xd dự án, lại quả DA … Tóm lại, muốn học nhớ cho hết từ ngữ& chiêu thức là rất khó…

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *