Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ!

CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN
VÌ TƯƠNG LAI DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.05.2017

Mục đích viết bài NHẬN ĐỊNH tuần này là cho thấy rằng việc chôn vùi Cơ chế CSVN để thăng tiến Xã hội và phát triển Kinh tế quốc dân Việt Nam là điều trúng. Chúng tôi muốn gửi đặc biệt bài này đến:
* Những người muốn bắt tay với CSVN dưới dạng Hòa Giải Hòa Hợp mà chúng gọi là trá hình để kéo dài Cơ chế CSVN và để chia phần bánh vẽ với Việt Cộng;
* Những người bị Việt Cộng tuyên truyền phỉnh phờ rằng Cơ chế CSVN có những xây dựng nhà cửa, đường sá, cầu cống… phát triển, nên có thể chấp nhận được Cơ chế CSVN;
* Tuổi trẻ Việt Nam nghĩ đến tương lai thăng hóa Xã hội và phát triển Kinh tế theo kịp với những quốc gia trong vùng như Lào, Cao Mên, Thái Lan, Mã Lai vân vân… Hiện nay Cơ chế CSVN đã làm cho Quê Hương chúng ta thụt lùi sánh với những nước này.
Nội dung Bài NHẬN ĐỊNH tuần này gồm những điểm sau đây:
=> Nhận định của những Lãnh tụ Chính trị đã sống và điều hành Thể chế Cộng sản
=> Cái nhìn hữu lý về Cơ chế Cộng sản
=> Đôi lời Kết Luận: Phải chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN

Nhận định của những Lãnh tụ Chính trị
đã sống và điều hành Thể chế Cộng sản
Chúng tôi xin trích dẫn ra đây những câu tuyên bố đầy kinh nghiệm và xác tín của những Lãnh đạo Chính trị được Thế giới biết đến.
1. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma (Dalai Lama), Lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng:
“Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sản nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời”
“Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ của toàn thể nhân loại”
2. Cựu Tổng thống đảng Cộng sản Liên sô, ông Mikhail Gorbachev:
“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng:”Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá!””
3. Tổng thống Nga sô, ông Boris Yeltsin:
“CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”
4. Tổng thống Nga sô, ông Vladimir Putin:
“Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời CS là không có trái tim”
5. Nữ Thủ tướng Đức quốc, bà Angela Merkel:
“CS đã làm cho người dân trở thành gian dối”
6. Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư, ông Milovan Djilas:
“20 tuổi mà theo CS là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu”

Cái nhìn hữu lý về Cơ chế Cộng sản
Phải tìm ra cái căn bệnh làm tha hóa Xã hội và thụt lùi Kinh tế , đó chính là THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Thực vậy, chính cái căn nguyên này gây ra những hậu quả sau đây:
* Gian dối, xảo trá, lừa đảo giữa các đảng viên với nhau, giữa các cấp điều hành công việc chung của nhà nước.
* Tìm bán mọi tài nguyên của quốc gia để bỏ túi riêng mỗi đảng viên
* Bán Lãnh thổ và Lãnh hải cho ngoại bang
* Ăn cướp tài sản của dân chúng
* Bán Lao động Việt Nam cho tài phiệt nước ngoài
* Bán Phụ nữ để làm nô lệ tình dục
* Các Tập đoàn Kinh tế Nhà nước không những lười biếng, mà còn thụt két, thua lỗ
THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ phát sinh và lan tràn từ đâu ?
THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ không phải là cá nhân mà do chính Cơ chế
Nếu là cá nhân, có thể bắt tù bắt tội để làm giảm THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, nhưng nếu là Cơ chế quyền lực CSVN, thì không thể bắt Cơ chế phải tù tội. Bốn điểm sau đây cho thấy THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ được sinh ra và phát triển lan tràn từ chính Cơ chế mà đảng CSVN bất lực không thể chống lại được:
@ Điểm thứ nhất:
ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ NẮM TRỌN QUYỀN KINH TẾ
Khi nối liền quyền Chính trị với quyền Kinh tế, thì chủ trương này tự nó làm phát sinh THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ và làm cho nó phát triển, lan tràn khắp đảng viên của đảng. Lớn tham nhũng, lãng phí, ăn hối lộ lớn; bé tham nhũng, lãng phí, ăn hối lộ bé. Quyền lực Chính trị mà ngồi bên đống vàng Kinh tế thì thế nào cũng nhặt ít thỏi vàng bỏ vào túi riêng vì “Nhân chi sơ tính tham lam”.
@ Điểm thứ hai:
ĐỘC ĐẢNG NẮM TRỌN QUYỀN TRUYỀN THÔNG
Khi một người THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ, không còn lương tâm từ chính mình nữa, thì tối thiểu dư luận người khác có thể làm mất thanh danh mình cũng có thể ngăn cản việc ăn hối lộ, tham nhũng, lãng phí. Nhưng khi đảng CSVN nắm trọn quyền truyền thông, nghĩa là khóa miệng người khác không được đàm tiếu đến những việc tồi bại, đe tiện của mình, thì THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ vô lương tâm được xổ lồng tự do hoành hành như chỗ không người.
@ Điểm thứ ba:
CHÂN MÌNH NHỮNG LẤM ĐÊ MÊ, LẠI CẦM BÓ ĐUỐC MÀ RÊ CHÂN NGƯỜI
Lớn tham nhũng lớn, bé tham nhũng bé. Thằng đảng viên nào cũng THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Chân đứa nào cũng lấm bùn đê mê, thì làm thế nào mà dám khui ra THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ của đứa khác. Trọng lú đe dọa “kỷ luật” Thăng, thì Thăng cũng đe dọa khui ra vợ của Trọng lú. Cách đây 20 Thế kỷ, người ta muốn ném đá giết chết một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Đức Giêsu không cần phải nói bênh đỡ cho người đàn bà, mà chỉ lặng thinh viết xuống đất:”Ai là người sạch tội, hãy cầm đá ném người đàn bà này!”. Thế là người ta từ từ rút lui không dám ném đá người đàn bà nữa, người già tháo lui trước, người trẻ lỉnh đi sau !
@ Điểm thứ tư:
DIỆT THAM NHŨNG THỰC SỰ LÀ PHẢI CHÔN VÙI CHÍNH CƠ CHẾ CSVN
Cơ chế CSVN chủ trương Độc tài Chính trị nắm trọn Quyền Kinh tế, từ đó mới phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ. Vì vậy, muốn diệt trừ được thực sự những tệ đoan này, phải diệt hẳn đi cái Cơ chế CSVN. Nhưng chôn vùi hẳn đi cái Cơ chế này, thì những đảng viên CSVN hết chỗ ăn cướp mà sống. Thực vậy, cái Cơ chế CSVN giống như bãi PHÂN, ở đó những giòi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ sinh ra và lớn lên nhung nhúc. Không thể chọn ra từng con giòi để giết, mà phải lấy xẻng HỐT HẲN ĐỐNG PHÂN ĐI, thì mới sạch được THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ.

Đôi lời Kết Luận:
Phải chôn vùi hẳn Cơ chế CSVN
Từ những khẳng định về Thể chế CS của những nhà Lãnh đạo Chính trị và từ những phân tích hữu lý về những Chủ trương hành sử của Cơ chế Cộng sản, chúng ta chân nhận những điều tóm gọn sau đây:
* THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ làm tha hóa Xã hội và làm thụt lùi Kinh tế
* Những con giòi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ không phải do chính cá nhân mỗi đảng viên mà từ chủ trương một Cơ chế ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG CHÍNH TRỊ toàn trị nắm trọn lãnh vực KINH TẾ. Từ Cơ chế ấy, phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ làm tha hóa Xã hội và thụt lùi Kinh tế.
* Vì vậy, muốn thăng tiến Xã hội và phát triển Kinh tế, không thể bắt từng con giòi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ để diệt, mà phải chôn vùi hẳn cái Cơ chế CỘNG SẢN đi như hốt sạch đi một đống phân thì mới hết giòi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, ĂN HỐI LỘ.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.05.2017
Web : http://VietTUDAN.net
Facebooks : (1) Phuc Lien Nguyen & (2) Tudan Tudodanchu
Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau : http://www.viettudan.net/36984 /index.html
https://www.facebook.com/Viett udan-Luutru-1488164714770552
https://www.facebook.com/viett udan /

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *