Kem Chống Nắng Cho Da Dầu

Hiệu quả cho cả nam & nữ!

CDCN 87: Xin bảo vệ đất nước chúng con khỏi sự dữ

CDCN 87: Xin bảo vệ đất nước chúng con khỏi sự dữ
Lạy Cha, xin vì Con Một của Cha mà cứu chúng con khỏi chế độ độc tài.
Xin bảo vệ đất nước chúng con chống lại tà giáo.
Xin cứu con cái chúng con khỏi mọi nguy hại.
Xin giúp chúng con nhìn thấy Ánh Sáng của Thiên Chúa.
Xin mở rộng tâm hồn chúng con đón nhận Giáo Huấn của Con Cha. Xin Cha giúp tất cả các Giáo Hội trung thành với Lời của Thiên Chúa.
Chúng con nài xin Cha gìn giữ các quốc gia của chúng con an toàn khỏi cuộc bách hại.
Lạy Cha rất dấu yêu, xin nhìn đến chúng con với Lòng Xót Thương cho dù chúng con đắc tội cùng Cha.
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.
Xin cứu chúng con khỏi những cạm bẫy của ác thần.
Lạy Cha, chúng con khẩn cầu Cha can thiệp và ngăn chặn sự dữ giờ đây đang nhấn chìm thế giới. Amen

There are no comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *